Η Ομάδα

Η ομάδα μας αποτελείται από τέσσερις φοιτητές της
Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με όρεξη και θέληση για εξέλιξη:

Καλαμπόγια Μαρία-Θεοφιλιά
Κουλούρη Κυριακή
Μυγιάκης Σταύρος
Ουρανού Γαρυφαλλιά

Συνειδητοποιώντας την ανάγκη για πράσινη μετάβαση και τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. μέχρι το 2050, η ομάδα μας πήρε μέρος στο πρόγραμμα EUTeens4Green με την πρόταση “Implementing a green roof to support the just transition”, η οποία και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση  ανάμεσα σε άλλες ομάδες.

Ως νέοι και ως φοιτητές, θέλουμε να δείξουμε στο κοινό και στις τοπικές κοινωνίες μας πώς η εφαρμογή πράσινων πρακτικών και η υιοθέτηση πράσινων υποδομών μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες και να αντιμετωπίσει πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, η ιδέα μας είναι να εγκαταστήσουμε προς επίδειξη μια πράσινη στέγη σε κτήριο του Πανεπιστημίου όπου σπουδάζουμε και περνούμε πολλές ώρες της ημέρας, καθώς αποτελεί ένα τέλειο παράδειγμα για την παρουσίαση και προώθηση τέτοιων πρακτικών και πως αυτές μπορούν να υιοθετηθούν από τους νέους για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης στα κτήρια.

Με το έργο μας μπορούμε να δείξουμε πώς μια πράσινη στέγη μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, ένα θέμα μεγάλης σημασίας για την περιοχή μας που εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να ενισχύσει την αστική ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συνολικά, η ιδέα μας είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και επίσης πολιτιστικό έργο, που στοχεύει να συνδυάσει το σχεδιασμό, τη βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και την επένδυση σε πράσινες λύσεις προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το έργο το υλοποιούμε με τη στήριξη και την καθημερινή συνεργασία του Επίκ. Καθ. Αλέξανδρου Στεφανάκη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής μας, καθώς και τη στήριξη της Κοσμητείας της Σχολής αλλά και των Πρυτανικών αρχών.