Η Πράσινη Στέγη στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Η κατασκευή της πράσινης στέγης ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβρη του 2023.

Η πράσινη στέγη έχει επιφάνεια περίπου 65 τετραγωνικών μέτρων και δημιουργήθηκε στην δυτική ταράτσα του κτηρίου Κ3. Χρησιμοποιήθηκαν φυτά της κρητικής φύσης, προσαρμοσμένα στις τοπικές κλιματικές συνθήκες.

Η κατασκευή έγινε από την ομάδα των φοιτητών του έργου με τη βοήθεια και άλλων φοιτητών. 

Ειδικές ευχαριστίες για τη συνεισφορά τους στο στάδιο της κατασκευής στους υποψήφιους διδάκτορες Παναγιώτη Ρεγκούζα και Ιωάννη Ασημακούλα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής.

Η επίβλεψη και παροχή των υλικών έγινε από την εταιρεία Babylon Gardens – ιδιαίτερες ευχαριστίες στον ιδρυτή της εταιρείας κ. Σπύρο Κουβέλη για την προσφορά του στο έργο μας και την παροχή όλων των υπηρεσιών σε τιμές κόστους.